از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.از این رو کشور های همسایه به خصوص ترکیه یکی از تامین کنندگان اصلی تخم مرغ بوده و به دلیل نزدیکی و در دسترس بودن آن باعث شده تا این کشور به عنوان یکی از بهترین فروشنگان تخم مرغ به ایران تبدیل شود . شرکت I.T.O transe در جهت حمل و تامین نیاز کشور این توانایی را دارد تا از بزرگترین و با کیفیت ترین فارم های تولید کننده  در ترکیه تخم مرغ خریداری شده را پس از حمل و ترخیص در تمامی شهر های کشور در سریع ترین زمان و مناسب ترین قیمت سفارشات را تحویل نماید.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

لازم به ذکر است دریافت مجوز برای واردات تخم مرغ بر عهده خریدار می باشد .

 

فروش تخم مرغ ترکیه
فروش تخم مرغ ترکیه
  1. 1

از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.از این رو کشور های همسایه به خصوص ترکیه یکی از تامین کنندگان اصلی تخم مرغ بوده و به دلیل نزدیکی و در دسترس بودن آن باعث شده تا این کشور به عنوان یکی از بهترین فروشنگان تخم مرغ به ایران تبدیل شود . شرکت I.T.O transe در جهت تامین نیاز کشور این توانایی را دارد تا از بزرگترین و با کیفیت ترین فارم های تولید کننده  در ترکیه تخم مرغ خریداری و پس از حمل و ترخیص در تمامی شهر های کشور در سریع ترین زمان و مناسب ترین قیمت سفارشات را تحویل نماید.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

لازم به ذکر است دریافت مجوز برای واردات تخم مرغ بر عهده خریدار می باشد .

 

فروش تخم مرغ ترکیه – شرکت I.T.O transe در جهت تامین نیاز کشور این توانایی را دارد تا از بزرگترین و با کیفیت ترین فارم های تولید کننده  در ترکیه تخم مرغ خریداری