آیا روزهای تعطیل در روند ارسال بار تاخیر ایجاد میکنند ؟

بله 

ارسال بار در روزهای تعطیل و غیر کاری متوقف میشود و تعهدات ما فقط در روزهای کاریی ارائه میشود

آیا شما خرده بار پوشاک از استانبول را به ایران ارسال میکنید ؟

بله 

کسانی که خود اقدام به تهیه کالا کردن با تحویل دادن بار و کالا به ما میتوانند کالای خود را در هر حجمی به حسب کیلو برا لباس و تعداد برای کفش در ایران دریافت کنند 

مشارکت در خرید ممکن است تمامی هزینه خرید را شما پرداخت کنید ؟

خیر 

سرویس مشارکت در خرید با دریافت 25% کل ارزش کالا خریداری شده انجام میشه 

آیا شما بارهای ترافیکی و غیر استاندارد هم ارسال میکنید ؟

بله 

تمامی سرویسهای حمل محمولات غیر استاندارد ، ترافیکی ، آتش زا ، و غیره ارائه میشود 

چطور باید برای اخذ قرار داد اقدام کنم ؟

چنانچه در استانبول هستید به آدرس ما در استانبول مراجع کنید در غیر اینصورت در ایران دارای 2 دفتر در تهران و بازرگان میتوانید مراجع کنید 

و چنانچه در ایران و ترکیه نیستید ما میتوانیم فرم قرار داد از طریق ایمیل برای شما ارسال کنیم و بعد از تایید برای ما ایمیل کنید و یک بار نیز تماس اینترنتی با اسکایپ به صورت ویدیو کال متن قرار داد را بخوانید و تایید کنید ( تماس اسکایپ ضبط شده و در پرونده قرار داد نگاه داری میشود )

آیا امکان کنسل کردن قرارداد نیز وجود دارد ؟

بله 

چنانچه بعد از اخذ قرار دارد و تحویل بار به ما به هر دلیلی از طرف شما قرار داد کنسل شود شما موظف به پرداخت  25% کل قرار داد میشود و بار تحویل شما میشود