شرکت حمل و نقل I.T.O.TRANS با در اختیار داشتن 2 انبار بزرگ در استانبول امکان نگاه داری از مرسوله های ارسالی شما را تا زمان ارسال و انجام امور اداری مربوط به ارسال را دارد

همچنین مشتریان و همکاران عزیزی که امور ارسال مرسوله خود را به ما نسپرده اند نیز میتوانند از خدمات انبار داری و دپو کردن کالا خود در انبار های بزرگ ما بهرمند شوند  

441