مدارک مورد نیاز ترخیص کالا چیست

برای ترخیص کالا نیاز به اسناد و مدارکی می باشد که مورد پذیرش گمرک باشد , این اسناد بایستی اصولا از مبدا توسط شرکت فروشنده در چین یا دیگر کشوری که خریداری شده است تنظیم و ارسال گردد , عدم همخوانی اسناد ترخیص کالا باعث بوجود آمدن مشکلا زیادی در زمینه ترخیص کالا خواهد شد , بعضیا اشتباهاتی سهوی باعث جریمه و حتی ارسال به دایره قضائی گمرک و وصول جریمه های سنگین شده است , بنابراین قبل از ترخیص محموله بایستی کلیه اسناد توسط ترخیصکار یا شرکت بازرگانی ترخیص چک شود تا از بوجود آمدن مشکلات های بعدی جلوگیری شود .

مدارک مورد نیاز ترخیص کالا تقریبا ثابت بوده , اما هر از چند گاهی گمرک اقدام به تغییر مدارک و نحوه تنظیم آن از جمله تغییر وکالت نام های ترخیص کالا می کند .

اسناد مورد نیاز برای ثبت سفارش : 

 • پروفورما اینوویس
 • مجوز بر حسب مورد

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا :

 • کارت بازرگانی معتبر
 • اینوویس Invoice
 • پکینگ لیست Packing list
 • گواهی مبدا CO
 • گواهی بازرسی COI در صورت لزوم
 • بارنامه یا راه نامه BL or WB
 • قبض انبار
 • قبض انبار الکترونیک
 • ترخیصیه کشتیرانی یا هواپیمایی

مدارک اعلام شده می تواند در مواردی تغییر کند و بیشتر شود , اما اصولا حداقل مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا در فوق ذکر شده است .