TÜRKİYE – İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

TÜRKİYE İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI-1
 Türkiye ile İran arasında 10 yıldır süren bir müzakere süreci,
 Karşılıklı ziyaretlerle nihai hale getirilen anlaşma metni, Haziran 2014
ayında İran tarafından onaylandı,
 4 Kasım 2014 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlandı,
 Her iki ülkenin bürokratik işlem ve hazırlıklarını tamamlamasını
müteakip Ocak 2015 ayı itibariyle yürürlüğe girdi,
 Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından anlaşma konusu
ürünlerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 yıl içerisinde iki katına
çıkması beklenmektedir.
TÜRKİYE İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI-2
 •  Anlaşma kapsamında temel olarak Türkiye belirli tarım ürünlerinde İran’a belirli tavizler
  sağlamakta, buna karşılık olarak da İran tarafı belirli bazı sanayi ürünlerinde Türkiye’ye
  tarife indirimi uygulamaktadır.
   Anlaşma kapsamında İran, kimya, orman ve ağaç ürünleri, tekstil, hazır giyim, cam,
  demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, otomotiv ve mobilya sektörlerinde
  yer alan çoğunluğu 6’lı GTİP bazında 125 ürün grubunda, Türk menşeli ürünlere %30 ila
  %40 arasında gümrük indirimi sağlamaktadır.
   Buna karşılık olarak Türkiye 6’lı ve 8’li GTİP’lerden oluşan 138 tarım ürününde İran’a
  tavizler vererek gümrük vergileri ayrıca fon tutarlarında değişen oranlarda indirime
  gitmiştir.
   Anlaşma, gümrük vergilerinin indirilmesinin yanı sıra tarife dışı engeller ile tarife benzeri
  engellerin ortadan kaldırılmasını, ekonomik ilişkilerin uyumlu şekilde genişletilmesini ve
  teşvik edilmesini, adil rekabet koşullarının yaratılmasını, ticaretin sürdürülebilir
  büyümesini, çeşitlendirilmesini ve kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır.
   * SUNUMDAKİ TABLOLARDAKİ DEĞERLER BİN $ OLARAK OKUNMALIDIR

 TÜRKİYE-İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINA KONU ÜRÜNLER

Ülkemiz 2015 yılı toplam ihracatı yaklaşık 143,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken
bunun yaklaşık 37 milyar dolarını (%25) anlaşmaya konu sanayi ürünleri
oluşturmuştur.
– İran’a gerçekleştirilen ihracatın tüm ihracatımız içindeki payı 3,6 Milyar $’la,
%2,5’lik bir pay almaktadır.
– Anlaşmaya konu ürünlerde İran’a gerçekleştirilen ihracat ise 721,2 milyon $ ile bu

ürün gruplarında gerçekleştirilen toplam ihracatın %19,7’sini oluşturmaktadır.

 

 

 

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *