نحوه پیدا کردن HS code تمام کالا ها با توجه به مشخصات دقیق با شماره ای 8 رقمی منحصر به فرد در بین تمامی کشور ها شناخته می شود . که برای صادرات و واردات کالا داشتن این کد  الزامی است . حال برای پیدا کردن این کد کتاب مقررات صادرات و واردات زیر نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت هر ساله به چاپ می رسد و مرجع پیداکردن شماره تعرفه و حقوق ورودی است . این کتاب شامل 21 قسمت و هر قسمت دارای چندین فصل و جمعا دارای 89 فصل . ممکن است با شماره تعرفه 12 رقمی برخورد کرده باشید .

برای مثال موبایل قسمت 16 فصل 85 با شماره تعرقه 85171210 عنوان شده است و شامل تمام انواع و برند های موبایل می شود که در برخی کشور ها با اضافه شدن 4 رقم به سمت راست شماره تعرفه مشخصات دقیق آن مشخص می شود .

لیست کدها

 1. حیوانات زنده ، محصولات حیوانی
 2. محصولات نباتی
 3. چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ، فرآورده های حاصل از تفکیک آنها ، چربی های خوراکی آماده ، موم های حیوانی یا نباتی
 4. محصولات صنایع غذایی ، نوشابه ها ، آبگون های الکلی و سرکه ها ، توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها
 5. محصولات معدنی
 6. محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
 7. مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو
 8. پوست خام ، چرم ، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد ، اشیاء زین و برگ سازی ، لوازم سفر ، کیف دستی و محفظه های همانند ، اشیاساخته شده از روده ( به استثنای اشیاء ساخته شده از احشاء کرم ابریشم )
 9. چوب و اشیاء چوبی ، زغال چوب ، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای ، مصنوعات حصیر بافی یا سبد بافی
 10. خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی ، کاغذ یا مقوا برای بازیافت ( آخال و ضایعات ) ؛ کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از آنها
 11. مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
 12. کفش کلاه ، چتر پافتابی ، عصا ، عصای صندلی شو ، شلاق و تازیانه ، تعلیمی و اجزاء آنها ، پر آماده و اشیاء ساخته شده از پر ، گلهای مصنوعی ، اشیاء از موی انسان
 13. مصنوعات از سنگ ، گچ ، سیمان ، پنبه نسوز ، میکا یا از مواد همانند ، محصولات سرامیک ، شیشه و مصنوعات از شیشه
 14. مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها ، فلزات گرانبها ، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانب ها ، و اشیاء ساخته شده از این مواد ،زیور آلات بدلی (فانتزی) ، سکه
 15. فلزات معمولی و مصنوعات آنها
 16. ماشین آلات و وسایل مکانیکی ، ادوات برقی ، اجزاء و قطعات آنها ، دستگاه های ضبط و پخش صوت ، دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون ، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه ها
 17. وسایل نقلیه زمینی ، هوایی ، آببی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
 18. آلات و دستگاههای اپتیک ، عکاسی ، سینما توگرافی ، سنجش ، کنترل ، دقت سنجی ، آلات و دستگاه های طبی – جراحی اشیاء صنعت ساعت سازی ، آلات موسیقی ، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 19. اسلحه و مهمات ، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
 20. کالاها و مصنوعات گوناگون
 21. اشیاء هنری ، اشیاء کلکسیون یا عتیقه